LAAT JE TRAINEN DOOR DWERG

.....en ervaar de bijzondere inspiratie die u opdoet tijdens de training met DWERG.


Belangrijk bij DWERG is uw leervraag, deze staat centraal. Daarvoor is een zorgvuldige intake nodig.
Eerst goed naar u luisteren om daarna een training te maken. Een training waarin u kennis en vaardigheden krijgt aangereikt om uw leerdoel te bereiken. Daarvoor wordt er altijd in kleine groepjes of individueel getraind. Bij voorkeur is er ook een herhalingsmoment.


Voor welke trainingen kan ik bij DWERG terecht?

Enkele voorbeelden uit de praktijk:
 • Communicatie in praktijk : van werkvloer tot directie
 • HR in praktijk: Functioneren en beoordelen, Klachtenbeleid,Integriteit, Vertrouwenspersonen
 • Teamprestaties verbeteren
 • Visie-ontwikkeling gevolgd door strategie
 • Klantgericht denken čn doen!
 • Leidinggeven in praktijk, starters en gevorderden

 • Kan DWERG niet aan uw leervraag voldoen, dan helpt DWERG u graag bij het vinden van het juiste trainingsinstituut. Deze service is dan geheel gratis.

  Trainingen kunnen bij u in het bedrijf worden gehouden of op een externe locatie, dat bepaalt u. Voor een externe locatie zijn natuurlijk de accommodatiekosten van belang. Ook daarin is DWERG helder. Standaard gaat DWERG uit van soberheid. Als u meer luxe wenst kan dat uiteraard.  RESULTAAT

  Bij DWERG staat het persoonlijk eindresultaat centraal. Om dat continu te bewaken maakt DWERG gebruik van het principe van de Demming-circle; Plan Do Check Act.

  Plan : Vooraf een duidelijk plan voor de training.
  Do : Conform het plan en de offerte wordt de training uitgevoerd
  Check : Na afloop vindt er een korte evaluatie plaats.
  Act : De resultaten van de evaluatie worden teruggekoppeld aan u als opdrachtgever en worden gebruikt voor de verbetering van volgende trainingen.
  KOSTEN

  Op basis van het intakegesprek krijgt u van DWERG een advies voor de opzet van de training en een offerte voor de kosten.
  U bepaalt of u het trainingsadvies van DWERG volgt. Voorafgaande aan de training beslist u op basis van een heldere offerte welke onderdelen u gerealiseerd wilt zien. DWERG denkt ook aan uw portemonnee en de offerte zal zeker nooit een tegenvaller zijn, zonder daarbij afbreuk te doen aan de gewenste kwaliteit.