De aanpak van DWERG bij :

Crisismanagement

Crisis kent twee vormen voor een organisatie:
- Een externe crisissituatie moet bestreden worden,
- De organisatie is zelf uit balans geraakt en verkeert in een crisis.

Voor beide situaties is noodzakelijk:
- Overzicht
- Doortastendheid
- Leiderschap


Organisatiecoaching

Vanuit verschillende invalshoeken belichten van uw:
- Visie
- Missie
- Strategie
Daarbij richt ik mij ook op uw authenticiteit en de meerwaarde voor de gehele organisatie;
De focus op de succesvolle prestaties;
De mate van verantwoordelijkheid (mogen) nemen door uw medewerkers;
Het systematisch werken en het lerende vermogen van de mensen in uw organisatie;
En nog een scala van andere zaken die aan de orde komen als u samen met uw organisatiecoach aan het werk gaat.
Met als doel een veerkrachtige en professionele organisatie!


Overbrugging
  1. Het tijdelijk waarnemen van managementtaken,
  2. Vakinhoudelijke sturing op vele beleidsterreinen van financiŽn tot WMO en van bedrijfsvoering tot HR.

...en daarvoor kunt u een beroep doen op DWERG!