DWERG managementsolutions


De aanpak van DWERG bij :


Organisatieverandering

 1. Een analyse van de bestaande situatie met onderscheid;
 2. - Te borgen kwaliteiten
  - Te verbeteren cultuur
  - structuur
 3. Het ontwikkelen van een visie op de gewenste situatie;
 4. Het opzetten van een plan van aanpak om dit te bereiken;
 5. Het verkrijgen van draagvlak bij betrokkenen
 6. - zowel bij directie / bestuur als bij medewerkers
  - samen werken vraagt ook om samenwerken
 7. De implementatie van het plan van aanpak
 8. Kernwoorden hierbij zijn: Planning, Stevige aanpak, Resultaat
 9. De afronding
 10. - Evaluatie of het beoogde resultaat bereikt is
  - Bijsturing op mogelijke punten die nog niet optimaal zijn.

Overbrugging
 1. Het tijdelijk waarnemen van managementtaken,
 2. Vakinhoudelijke sturing op vele beleidsterreinen van financiŽn tot WMO.

Crisismanagement
 1. Crisis kent twee vormen voor een organisatie:
 2. - Een externe crisissituatie moet bestreden worden,
  - De organisatie is zelf uit balans geraakt en verkeert in een crisis.

  Voor beide situaties is noodzakelijk:
  - Overzicht
  - Doortastendheid
  - Leiderschap


...en daarvoor kunt u een beroep doen op DWERG!
Laat DWERG een quick scan maken zodat u een goed beeld krijgt van de werkelijke situatie.
Bij deze quick scan krijgt u natuurlijk ook een advies over mogelijke oplossingsrichtingen.
DWERG Managementsolutions // 0113-302940 // 06-30094265 // dwerg@kpnplanet.nl // Spuikom 16, 4484 AZ Kortgene